پاورپوینت کاروفناوری هفتم :: کاروفناوری دبیرستان تهران

استاد من

دانلود رایگان فایل پاورپوینت ، طرح درس و نمونه سوالات دروس کار و فناوری و آمادگی دفاعی

پرسش صفحه 80 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کار با چوب


کار و فناوری پایه هفتمکاروفناوری پایه هفتم

پودمان کارباچوب

پرسش صفحه 80


کارکلاسی صفحه 77 کاروفناوری هفتم پودمان کارباچوب شناسایی انواع چوب


کار و فناوری پایه هفتم


کاروفناوری هفتم
پودمان کارباچوب
کارکلاسی صفحه 77


کار کلاسی : شناسایی انواع چوب

سوال : چند قطعه چوب را از دبیر خود بگیرید و آن ها را در گروه بررسی کنید و آنچه را که دربارۀ آنها یافته اید در جدول زیر بنویسید.

پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات پودمان نقشه کشی کار و فناوری هفتم


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی
 
پاورپوینت پودمان نقشه کشی

 

این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1 فایل پاورپوینت اجرایی پودمان نقشه کشی شامل 28 اسلاید

2 فایل PDF پودمان نقشه کشی شامل 28 صفحه

3 فایل پاورپوینت قابل ویرایش پودمان نقشه کشی

4 نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه پودمان نقشه کشی شامل 23 سوال

 

کارکلاسی صفحه 71 کاروفناوری هفتم ترسیم نقشۀ رحل قرآن


کار و فناوری پایه هفتم


پودمان نقشه کشی


کتاب کاروفناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
کارکلاسی صفحه 71


کشیدن نقشۀ پروژه رحل قرآن

شکل زیر نقشه پروژهٔ رحل قرآن مربوط به پودمان کار با چوب است. این نقشه با مقیاس 1:3 ترسیم شده است. همان طورکه مشاهده می کنید، این نقشه با دو نمای رو به رو و جانبی همهٔ اندازه های مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز نقشهٔ این پروژه یا پروژهٔ انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. سپس اندازه گذاری کنید.

کارکلاسی صفحه 68 کار و فناوری هفتم تعیین سه نمای اجسام


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی


کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی

کارکلاسی صفحه 68
کار کلاسی: تعیین سه نمای اجسام

با توجه به شکل زیر در جدول شمارهٔ نماهای درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید.

کارکلاسی صفحه 63 و 64 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده با ابزار نقشه کشی


کار و فناوری پایه هفتم


پودمان نقشه کشی

کتاب کار و فناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
کارکلاسی صفحه 64-63

کار کلاسی: کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی

با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.

پرسش صفحه 60 کار و فناوری هفتم ویژگی کاغذ نقشه کشی


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی


کتاب کار و فناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
پرسش صفحه 60
ویژگی های کاغذ مناسب نقشه کشی

سوال : کاغذ مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
کاغذ: سطحی است با صافی مناسب که کار ترسیم روی آن انجام می شود. مشخصات یک کاغذ مناسب برای ترسیم نقشه عبارت اند از:
احمدی هستم دبیر و کار و فناوری و آمادگی دفاعی دبیرستان دخترانه هاجر تهران.
مفتخرم تجربه سالها تدریس خودمو در اختیار شما عزیزان قرار بدم.
طراحی و پشتیبانی خانم احمدی دبیر کار و فناوری تهران